گرتو آزاد نباشی

نه همین غمکده ، ای مرغک تنها قفس است

گرتوآزادنباشی همه دنیا قفس است

تاپر و بال تو و راه تماشابسته است

هرکجاهست ،زمین تابه ثریا قفس است

تامه نادان به جهان حکمروایی دارد

همه جا درنظرمردم دانا قفس است

/ 1 نظر / 31 بازدید
kami

alieeee