لحظه ها می گذرد

آنچه بگذشت . نمی آید باز..

قصه ای هست . که هرگز دیگر..

نتوان شد آغاز...

 

 

/ 1 نظر / 103 بازدید
فاطمه

به یاد داشته باشید یرای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید