مگسی راکشتم

مگسی را کشتم

نه به این جرم که حیوان پلیدیست،

بد، است و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من می چرخید به خیالش قندم

یا که چون اغذیه ی مشهورش،

تا به آن حد،

گَندَم ای دو صد نور به قبرش بارد مگس خوبی بود

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد مگسی را کشتم

حسین پناهی

 

/ 0 نظر / 47 بازدید