عصبانی!!!

عصبانیم چون بدم می یاد از کار تکراری!!!

عصبانیم چون همه فقط حرف خودشون رو قبول دارن!!!

عصبانیم چون حرف من برای عملی شدن باید از صدتا فیلتر بگذره!!!

عصبانیم چون آدما همش می خوان خودشون را ثابت کنن!!!  

عصبانیم چون جای من توی این دنیا نیست همین!!!

خیلی خیلی خیلی عصبانیم!!!

حالا ما هی بگیم هی روی آدما بیاریم هی خودشون را بزنن به کوچه ی علی چپ!!!

/ 0 نظر / 28 بازدید