دوست من امروز چشم های مرا به باران دعوت کردی..
از تو

پنهان نباشد، گریه کردن گاهی بهترین هدیه ایست که دوستی

به آدم می بخشد!

همین که چشم های آدم می بارند...
 همین که دلت سبک می شود همین که باور می کنی
هنوز زنده ای اتفاق خوبی ست
حالا چه بهتر که این همه اتفاق های خوب را یک
دوست..برایت رقم بزند..
می دانی گاهی آدم باید بشکند... باید بریزد...

/ 0 نظر / 26 بازدید