خدایا! ...

رحمتی کن ،

تاایمان ،

نام و نان برایم نیاورد! ...

قوتم بخش ،

تا نانم را ،

و حتی نامم را ،

در خطر ایمانم افکنم! ...

تا از آنانی نباشم که ،

پول دین را می گیرند ،

و برای دنیا کار می کنند! ...

بلکه از آنانی باشم که ،

پول دنیا را می گیرند ،

و برای دین کار می کنند! ...


Dr. Shariati

/ 1 نظر / 30 بازدید
omid

سلام ممنون که این مدت بهم سر زدی و برام نظر گذاشتی من مجبور و ناچارا مجبور شدم وبلاگمو کلا حذفش کنم این ایدیه منه دوست داشتی ادم کن بیا یاهو omidaboli@yahoo.com