هواپیماهایی که روی زمین هستند را هیچ خطری تهدید نمیکند

اما برای این منظور ساخته نشده اند

گاهی اوقات برای رسیدن به هدف باید خطر کرد . . .

 

 

 

مـــــــا،
 
نســـــلی هستیم کــــه،

بهـــــــترین حــــــــرفهــــــای زندگــــــیمان را نگفتیـــــم…

تایــــــپ کردیـــــــــم
 
 

خداوندا !

خسته ام !

از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک…

بارانی بفرست

چتر گناه را دور انداخته ام !

 

 


اگر… اگر گناه وزن داشت؛ هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد، خیلی ها از

کوله بار سنگین خویش ناله میکردند، و من شاید؛ کمر شکسته ترین بودم…


 


صد سال ره مسجد و میخانه بگیری

عمرت به هدر رفته اگر دست نگیری

بشنو از پیر خرابات تو این پند

هر دست که دادی به همان دست بگیری . . .313-ghaem

همیشه مجبوری بایستی

و به آنچه پشت سرت افتاده است بنگری

زیرا زندگی چمدانی است که...

هیچ گاه درش کامل بسته نمی شود!!!

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
خفقان

مطالب بس زيباست[گل][گل][گل]

mohammad17

عالی بود به منم سر بزن [ماچ]