آدم مست باشه              اما پست نباشه

آدم سرکار باشه           اما سربار نباشه

آدم بیکار باشه           اما بی عار نباشه

آدم بی کس باشه            اماناکس نباشه

آدم بی صفا باشه         اما بی وفا نباشه

آدم دلتنگ باشه        اما دل سنگ نباشه

  خلاصه کنم

آدم مردنباشه           اما نامردهم نباشه

/ 0 نظر / 36 بازدید