آینده ی توتنهاآرزوی من است....

تو میدانی وهمه می دانند که زندگی از تحمیل لبخندی بر لبان من، از آوردن برق امیدی

در نگاه من، از بر انگیختن موج شعفی در دل من عاجز است.تو میدانی و همه می‌دانند

که شکنجه دیدن بخاطر تو، زندانی کشیدن بخاطر تو و رنج بردن بپای تو تنها لذت بزرگ

من است.از شادی توست که برق امید در چشمان خسته‌ام می­درخشد. و از خوشبختی

توست که هوای پاک سعادت را در ریه هایم احساس می­کنم.

نمی­توانم خوب حرف بزنم، نیروی شگفتی را که در زیر این کلمات ساده و جمله های

ضعیف و افتاده پنهان کرده­ام، دریاب ! دریاب !من ترا دوست دارم، همه زندگیم و همه

روزها وشبهای زندگیم، ‌هر لحظه زندگیم بر این دوستی شهادت می دهند، شاهد بوده

اند وشاهد هستند،

آزادی تو مذهب من است،

خوشبختی تو عشق من است،

آینده ی توتنها آرزوی من استدکتر علی شریعتی

/ 1 نظر / 29 بازدید
malika

خیلی مطلبش خوشمل بود دمت گیرم....مممنون