خدایا قبول کن

آدمیانت قابل پرستش نیستند!!!!!!

/ 3 نظر / 72 بازدید
لیلی تبریزی

وبت عالیه موفق باشی

چکامه

وقـتی سکـوت خـدا را در بـرابـر عبـادتـت دیـدی ، نـگـو خـدا بـا مـن قـهـر اسـت ؛ او بـ ه تمـام کـائـنـات فـرمـان سکـوت داده ، تـا حـرفت دل تـو را بـشنـود . پـس حـرف دلـت را بـگـو ... ماه رمضان مبارک اللهم عجل لولیک الفرج

ehsan

خدا را دوست دارم...حافظ را هم...ولی خداحافظ را نه.