سپاسگذاری ازخداوند به قلم علی شریعتی

خدا را سپاس که عمر را در خواندن و نوشتن گذراندم

که بهترین شغل را در زندگی،

مبارزه برای آزادی و نجات ملتم می‌دانستم

و اگر این دست نداد،

بهترین شغل یک آدم خوب،

معلمی و نویسندگی است

و من از هجده سالگی کارم این هر دو

و حماسه‌ام اینکه،

کارم گفتن و نوشتن بود

و یک کلمه را در پای خوکان نریختم

یک جمله را برای مصلحتی حرام نکردم

و قلمم همیشه در میان من و مردم در کار بود

و جز دلم یا دماغم کسی و چیزی را نمی‌شناخت

و فخرم این که در برابر هر مقتدرتر از خودم متکبرترین

و در برابر ضعیف‌تر از خودم متواضع‌ترین بودم.


 دکتر علی شریعتی

/ 2 نظر / 35 بازدید
نیلو

دیر باریدی باران"دیر......من مدتهاست در نبودن کسی خشکیده ام[گل]

استوار

درود بر روح بیکرانش [گل][گل][گل]