هنوز خدایت همان خداست....
 
خدا تلفن ندارد، اما من با او صحبت میکنم
فیسبوک ندارد، اما من دوست او هستم
توییتر ندارد، اما من او را دنبال میکنم...
.
.
با خدا دعوا کردم با هم قهر کردیم فکر کردم دیگه دوستم نداره
رفتم تو رختخواب چند قطره اشک ریختم و خوابم برد
صبح که بیدار شدم مامانم گفت نمیدونی از دیشب تا صبح چه بارونی میومد...
 
می دانم هر از گاهی دلت تنگ می شود. همان دل های بزرگی که جای من در آن است، آن قدر تنگ می شود که حتی یادت می رود من آنجایم.
دلتنگی هایت را از خودت بپرس و نگران هیچ چیز نباش!
هنوز من هستم.
هنوز خدایت همان خداست!
/ 6 نظر / 27 بازدید
پرنيان

عزيزم بااجازه يكي ازمطلباتوكپي كردم...

پرنيان

بااجازه كپي ميكنم...

پرنيان

وايي ببين چن تافرستادم..[لبخند]

پرنيان

اخ نميشه كپي كردپس نميكنم..