/ 4 نظر / 39 بازدید
رهـــــــآ

مــــــــــــــــــــــــــاهی ها خیلی نازن[قلب][گل]

دلتنگ شش گوشه

جایی وجود نداره که خدا نباشه... پس گناه نمیکنیم... یازهرا OSHAGHOLHOSEYN.BLOGFA.COM