این نیز بگذرد.....!!!

برای اینکه زیر پایم را خالی نکنند،

روی دستهایم راه می روم!

 


عارفی را گفتند،

جمله ای بگو تا وقتی ناراحت هستیم ،

 شادمان کند،و وقتی شادیم،ناراحت.

 وی گفت : "" این نیز بگذرد......!!!! ""


 

بعضی از مردم باران را حس میکنند
.
.
دیگران فقط خیس می شوند

 


/ 1 نظر / 39 بازدید
fateme

اگر این مردمی را میگویی که من میشناسم ممکن است زیر دستانت را هم خالی کنند....