دنیای بی زنجیر

دنیا که شروع شد زنجیر نداشت

خدا دنیای بی زنجیر آفرید .

آدم بود که زنجیر را ساخت . شیطان کمکش کرد .

دل زنجیر شد . عشق زنجیر شد . دنیا پر از زنجیر شد .

و آدمها همه دیوانه ی زنجیر .


http://deltangi.net/wp-content/uploads/zanjir.jpg


خدا دنیای بی زنجیر می خواست نام دنیای بی زنجیر بهشت است.

امتحان آدم همین جا بود. دستهای شیطان از زنجیر پر بود.خدا گفت :

زنجیرت را پاره کن. شاید نام زنجیر تو عشق است.

یک نفر زنجیرهایش را پاره کرد. نامش را مجنون گذاشتند.

مجنون اما نه دیوانه بود و نه زنجیری. این نام را شیطان بر او گذاشت.

شیطان آدم را در زنجیر می خواست.

لیلی مجنون را بی زنجیر می خواست .

لیلی می دانست خدا چه می خواهد.

لیلی کمک کرد تا مجنون زنجیرش را پاره کند.

لیلی زنجیر نبود . لیلی نمی خواست زنجیر باشد.

لیلی ماند؛ زیرا لیلی نام دیگر آزادی ست.

[ دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٢۸ ] [ ٩:٠٠ ‎ق.ظ ] [ leili ]