بی مورد، موردی شده ام برای مردم. همان مردمی که خودشان سر تا پا مورد اند

و با این حال مرا مورد دار فرض می کنند. انگار نه انگار که این مردمه مورد دار تا

دیروز موردِ مردم مورد دار دیگر می شدند . . . .

و با این همه مورد، همه مورد هستیم برای هم . . . .

[ شنبه ۱۳٩٢/۱۱/۱٩ ] [ ٤:۱٥ ‎ب.ظ ] [ leili ]